Links

Quản lý khách hàng

Chức năng quản lý khách hàng cho phép người bán hàng chọn nhanh khách hàng mỗi khi thêm đơn hàng mới, cũng như có những chính sách ưu đãi cho đối tượng khách hàng riêng biệt. Chức năng còn hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng - một bước ngoặc quan trọng trong các chiến dịch Digital marketing.
Chọn menu Khách hàng >> chọn Quản lý khách hàng
Trên giao diện danh sách, hiển thị các thông tin của khách hàng: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Giới tính, Nhóm khách hàng, Điện thoại, Email, Khu vực sống
- Bạn có thể tìm Lọc khách hàng nhờ vào thanh tìm kiếm với: Tên khách hàng, Nhóm khách hàng, Giới tính, Khu vực địa phương
- Xuất danh sách khách hàng ra thành file excel
- Xem chi tiết Thông tin khách hàng khi nhấn vào Mã khách hàng hoặc Tên khách hàng
1.Thêm khách hàng mới
Bạn có thể thêm thông tin khách hàng mới bằng 2 cách:
CÁCH 1: Thêm trực tiếp trên hệ thống UPOS
Bước 1: Trên trang Quản lý khách hàng nhấn chọn nút Thêm khách hàng
Bước 2: Nhập thông tin khách hàng: Mã khách hàng Số điện thoại là duy nhất. Sau đó, chọn Nhóm khách hàng để quản lý thông tin khách hàng theo nhóm hiệu quả
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở dưới phần điền thông tin để thêm thông tin khách hàng mới
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.
CÁCH 2: Tải file excel danh sách khách hàng lên hệ thống UPOS (Với cách này bạn có thể tạo nhanh một lúc nhiều thông tin khách hàng)
Bước 1: Trên trang Quản lý khách hàng, nhấn chọn nút Nhập khách hàng.
Bước 2: Tải mẫu file Excel có sẵn trên hệ thống
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin khách hàng vào file mẫu excel đã tải
Bước 4: Sau khi hoàn tất bấm lưu file và quay lại hệ thống nhấn Chọn tệp để chọn file và nhấn TẢI LÊN. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và tự động thêm thông tin các khách hàng theo đúng dữ liệu trong excel.
Lưu ý:
- Với 2 cột Mã khách hàng và Số điện thoại cần định dạng lại trong excel nếu dữ liệu có số 0 ở đầu. Ví dụ: “0912345678”, “0123123123”
- Trong excel, với những dòng khách hàng có trùng Mã khách hàng hoặc không có mã khách hàng thì hệ thống sẽ không thêm vào, và thông báo cho người dùng chỉnh sửa lại dữ liệu.
2.Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Bước 1: Trên trang Quản lý khách hàng (menu Khách hàng & Đối tác), nhấn nút
tại thông tin khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin khách hàng bạn cần chỉnh sửa và nhấn chọn nút Cập nhật.