Links

BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Phần mềm quản lý bán hàng UPOS cung cấp chức năng giúp các chủ shop bán hàng khấu trừ tồn kho hiệu quả tại nhà hoặc tại cửa hàng.
Trên menu chọn: Bán tại quầy
Bước 1: Chọn kho hàng xuất hàng
Bước 2: Chọn sản phẩm cần lên đơn, chủ shop có thể tìm kiếm sản phẩm ở trên thanh tìm kiếm. Hoặc nhập Tên hay Mã sản phẩm hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng.
Hoặc chủ shop đang kết nối với máy quét barcode thì chọn vào icon
để chuyển sang chế độ quét barcode
cho bán tại quầy. Hỗ trợ cho các chủ shop chọn sản phẩm nhanh chỉ bằng 1 cái quét barcode lên sản phẩm.
Ngoài ra, còn có thể chọn sản phẩm trực tiếp ở phần dưới. Có thể sử dụng bộ lọc sản phẩm theo danh mục hoặc sản phẩm bán chạy, sản phẩm mới, sản phẩm doanh thu cao nhất bằng nút “Bộ lọc”
Bước 3: Sau khi chọn sản phẩm thì thông tin sản phẩm đó sẽ được hiển thị. Chủ shop có thể điều chỉnh Số lượng, Đơn giá (VNĐ) và Giảm giá (Đ hoặc %) trên những sản phẩm đã chọn.
Bước 4: Chọn Khách lẻ (khách vãng lai không cần lưu lại thông tin) hoặc Khách hàng ( đã được lưu trong hệ thống) mua đơn hàng ở bên phải của trang Bán tại quầy.
Nếu khách hàng mới thì nhấn vào nút
. Một bảng Thêm khách hàng mới sẽ hiển thị, người dùng cần nhập thông tin theo yêu cầu và hoàn tất bằng cách nhấn chọn nút “Thêm mới
Bước 5: Nhập giá trị “Tiền khách đưa
Tiền khách đưa: có thể chọn 1 hoặc nhiều phương thức thanh toán cho đơn hàng. Nhấn vào icon
chọn Phương thức thanh toán và nhập số tiền sao cho tổng tiền >= số tiền Khách hàng phải trả.
Bước 6: Nhấn nút Thanh toán. Một bảng thông báo hiển thị đơn hàng đã được thêm thành công và người bán có thể In hóa đơn cho đơn hàng vừa tạo.
Lưu ý:
1- Chỉ tạo tối đa được 5 đơn. Nếu đã 5 đơn và tạo thêm thì sẽ nhận được thông báo
2- Giá trị “Tiền khách đưa” phải lớn hơn hoặc bằng với giá trị “Khách hàng phải trả”. Nếu người bán nhập nhỏ hơn và nhấn nút Thanh toán sẽ nhận thông báo như bên dưới.
3- Có thể thay đổi Bảng giá sỉ/lẻ của sản phẩm ở phần Thanh toán.