Quản lý bài viết

Giúp các chủ shop đồng bộ các bài viết từ Fanpage về UPOS. Đăng bài viết hàng loạt lên nhiều fanpage cùng lúc và đồng bộ các bình luận bài viết về để quản lý

Ở trang Quản lý kết nối Fanpage, chọn các Fanpage cần quản lý bài viết. Chọn nút Truy cập và chọn Quản lý bài viết.

Hệ thống đi tới trang Quản lý bài viết

1- Thêm mới bài viết

Bước 1: Nhấn nút Tạo bài viết ở góc phải màn hình

Bước 2: Sau đó sẽ đi tới trang Tạo mới bài viết

Bước 3: Chọn Fanpage cần đăng bài viết, nhấn vào link Thêm trang. Xuất hiện 1 popup để chọn Fanpage (Chọn tối đa 10 fanpage). Chọn Fanapge và nhấn nút Chọn

Bước 4: Nhập Mô tả bài viết

Bước 5: Thêm hình ảnh bài viết (nếu có). Thêm tối đa 5 hình

Bước 6: Nhấn nút Đăng bài, sẽ xuất hiện 1 popup thông báo đang đăng bài lên fanpage. Đợi 1 thời gian sẽ có kết quả thành công/thất bại

2- Chỉnh sửa bài viết

Bước 2: Hệ thống đi tới trang chỉnh sửa. Chủ shop chỉnh sửa nội dụng mới và nhấn Cập nhật

Sau khi cập nhật thành công thì lên Fanpage xem lại kết quả

3- Xóa bài viết

Sẽ xuất hiện 1 popup xác nhận lại việc xóa bài viết này

  • Nhấn nút Hủy: tắt popup và không có bài viết nào được xóa.

  • Nhấn nút Xóa thì bài viết được xóa ở UPOS và cả trên Fanpage. Sau khi xóa thành công mà vào lại link bài viết đó trên fanpage thì sẽ có giao diện như bên dưới

4- Các tính năng hỗ trợ

  • Đồng bộ bài viết mới nhất: Dành cho những shop mới sau khi vào quản lý bài viết và đồng bộ các bài viết cũ của Fanpage về UPOS

  • Đồng bộ bình luận: Đồng bộ các bình luận của bài viết này về UPOS

  • Xuất excel: Xuất excel các bình luận của bài viết này

Sẽ có 1 popup cho chủ shop chọn loại bình luận: Tất cả bình luận/Bình luận chứa số điện thoại

  • Sao chép: Sao chép nội dung mô tả bài viết và các hình ảnh của bài viết này để đăng cho 1 fanpage khác

Sau khi sao chép thành công thì các bước tiếp theo như thêm mới bài viết: Chọn Fanpage, Mô tả bài viết mới (nếu có), và hình ảnh mới (nếu có). Rồi nhấn đăng bài để hoàn thành

5- Lưu ý

  • Tính năng hiện tại chỉ hỗ trợ bài viết đăng hình ảnh, KHÔNG hỗ trợ bài viết có video. Do đó KHÔNG nên chỉnh sửa bài viết có video vì sẽ có hiện tượng cập nhật thành công sẽ mất video trên Facebook

  • Phân quyền mới cho các tính năng Quản lý bài viết

  • Đăng bài lâu lâu sẽ có hiện tượng thất bại (Có thể do mất quyền hoặc mất liên kết đăng nhập), thì có thể đăng xuất Facebook khỏi UPOS và liên kết lại từ đầu để lấy lại quyền và liên kết đăng nhập mới.

  • Chỉnh sửa, xóa bài viết trực tiếp trên Fanpage sẽ ko cập nhật về UPOS, chỉ có chỉnh sửa, xóa từ UPOS mới cập nhật lên Fanpage

Last updated