Quản lý vai trò người dùng

Từ màn hình Tổng quan, bạn ấn chọn Icon “Cấu hình và cài đặt” trên thanh tiêu đề.

Tiếp đó, ấn chọn “Quản lý vai trò người dùng” để thiết lập vai trò của các tài khoản trên hệ thống.

1. Thêm mới vai trò:

Bước 1: Từ Danh sách vai trò người dùng, Nhấn nút Thêm mới vai trò ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Tại màn hình Chi tiết vai trò người dùng, Nhập thông tin vai trò người dùng, bao gồm:

Last updated