Cập nhật và đồng bộ đơn hàng

Cập nhật đơn hàng

Sau khi thực hiện kết nối gian hàng với Kênh Sàn TMĐT, UPOS sẽ hỗ trợ lấy về danh sách đơn hàng từ thời điểm kết nối.

Cập nhật đơn hàng giúp cho nhà bán hàng: Cập nhật toàn bộ đơn hàng mới trên Sàn về UPOS. Bạn có thể chọn thời gian cập nhật (gồm: Hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước) và gian hàng bạn muốn cập nhật đơn về hệ thống.

Chọn Cập nhật đơn hàng để bắt đầu tiến hành cập nhật đơn hàng từ gian hàng sàn TMĐT về UPOS.

Lựa chọn Gian hàng, khoảng thời gian bạn muốn cập nhật đơn hàng về hệ thống, và ấn Cập nhật để bắt đầu tiến hành cập nhật đơn hàng.

Khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị Kết quả cập nhật đơn hàng.

Đồng bộ đơn hàng

Tính năng này giúp bạn đồng bộ lại trạng thái của đơn hàng từ Sàn về UPOS.

Khi thực hiện đồng bộ đơn hàng sẽ có tiến trình hiển thị thời gian thực hiện đồng bộ đơn hàng.

Last updated