Sao chép đơn hàng

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo sao chép thành công và chuyển sang trang chỉnh sửa đơn hàng.

Bước 2: Bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa đơn hàng và nhấn Lưu và gửi giao hàng hoặc Lưu nháp nếu bạn chưa muốn gửi giao hàng.

Last updated