Ẩn bình luận tự động

Thiết lập ẩn bình luận tự động cho từng trang để tránh tình trạng đối thủ trộm thông tin mua hàng mà khách hàng bình luận.

UPOS cho phép người dùng cấu hình ẩn bình luận tự động khị livestream bằng cách bật các lựa chọn ẩn bình luận:

  • Ẩn tất cả bình luận: Ẩn tất cả bình luận trên livestream

  • Ẩn bình luận có chứa SĐT: Ẩn tất cả bình luận có chứa số điện thoại khi người xem bình luận.

  • Ẩn bình luận có chưa từ khóa: Tại đây người dùng được nhập các từ khóa muốn ẩn khi livestream bán hàng.

Sau khi đã chọn thiết lập theo đúng nhu cầu, nhấn Lưu để hoàn tất quá trình cấu hình Ẩn bình luận tự động.

Last updated