Comment on page

Báo xấu khách hàng

Bước 1: Ở trang Quản lý đơn hàng, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin đơn hàng mà bạn muốn báo xấu.
Bước 2: Nhập nội dung báo xấu khách hàng và nhấn Gửi báo xấu.
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.