Báo xấu khách hàng

Bước 2: Nhập nội dung báo xấu khách hàng và nhấn Gửi báo xấu.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Last updated