Thêm mới nhà cung cấp

Bước 1: Trên trang Quản lý nhà cung cấp nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin nhà cung cấp. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới phần điền thông tin để thêm thông tin nhà cung cấp mới.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Last updated