Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu tài khoản đã đăng ký trên UPOS, bạn thực hiện theo các bước:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới và chọn Đổi mật khẩu.

Bước 2: Chọn vào ô Mật khẩu đăng nhập, nhấn Đổi mật khẩu.

Bước 3: Nhập thông tin Mật khẩu hiện tạiMật khẩu mới bạn muốn thay đổi (2 lần) và chọn vào ô ĐỔI MẬT KHẨU dưới cùng phần điền Thay đổi thông tin.

Last updated