Quản lý đơn giao hàng

Bạn có thể dễ dàng quản lý hành trình giao hàng tất cả các đơn hàng trên 1 giao diện.

Trong Menu Vận chuyển >> Chọn Quản lý đơn giao hàng.

Tổng số đơn và tổng số tiền thu hộ COD theo trạng thái trên UPOS dựa theo khoảng thời gian được chọn. Khoảng thời gian có thể chọn theo Ngày gửi đơn, Ngày tạo đơn, Ngày nhận hàng, Ngày ký nhận và trong 1 khoảng thời gian bất kỳ, chỉ cần chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên bảng lịch thì phần Tổng quan sẽ chạy tự động theo khoảng thời gian.

Hệ thống UPOS cũng cho phép xuất danh sách đơn giao hàng ra file excel dễ dàng quản lý: toàn bộ danh sách đơn hàng hoặc danh sách đơn hàng sau khi lọc tìm kiếm. Nhấn vào Xuất Excel trên góc phải màn hình để tải file excel theo mẫu mặc định hoặc mẫu tùy chọn.

1. Tra cứu hành trình vận đơn

Trên trang Quản lý đơn giao hàng, nhấn vào nút Thao tác khác, chọn Tra cứu hành trình vận đơn.

Tính năng này cho phép tra cứu hành trình vận chuyển của các đơn hàng. Người bán có thể tra nhiều vận đơn, nhập mã vận đơn (cách nhau bởi dấu phẩy) để thực hiện tra cứu (tối đa 10 vận đơn/ 1 lần tra cứu).

2. In vận đơn

3. Hủy đơn giao hàng

Bước 2: Chọn Hủy giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị popup bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng đã chọn và nhấn nút Xác nhận.

Ngoài ra, trên giao diện Quản lý đơn giao hàng bạn cũng có thể chỉnh sửa đơn hàng tương tự như ở menu Đơn hàng. Xem chi tiết cách tại Chỉnh sửa đơn hàng.

Last updated