Phiếu thu

1. Quản lý danh sách phiếu thu

2. Tạo phiếu thu

Phiếu thu là tính năng giúp ghi lại các khoản tiền đã thu được từ việc bán hàng hoặc thu nợ. Phiếu thu có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn tự tạo để cân bằng tổng thu trong cửa hàng của mình.

  1. Các phiếu thu tự tạo

Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Kế toán > Phiếu thu > Tạo phiếu thu

Bước 2: Tại giao diện Thêm mới phiếu thu bạn điền thông tin bắt buộc sau:

- Nhóm người nộp: Lựa chọn các nhóm người nộp được thiết lập sẵn (Ví dụ: Khách hàng, nhân viên, v.v)

- Tên người nộp: Nhập tên người nộp tiền

- Loại phiếu: Lựa chọn loại phiếu thu được thiết lập sẵn (Ví dụ: Nhượng bán, thanh lý tài sản, cho thuê tài sản, v.v)

- Mã phiếu thu: Trường hợp bạn không nhập mã phiếu thu, UPOS sẽ tự động điền mã này trên hệ thống

- Giá trị thu: Số tiền thu

- Phương thức thanh toán: Lựa chọn loại phiếu thu đã được thiết lập sẵn (Ví dụ: Tiền mặt, chuyển khoản, COD, v.v)

  1. Các phiếu thu tự động

  • Phiếu thu tự động theo đơn bán

Khi tạo đơn đặt hàng hoặc đơn bán hàng mà khách đã thanh toán tiền thì hệ thống sẽ tự động sinh phiếu thu theo đơn bán với giá trị bằng giá trị thanh toán

Ví dụ: Khách hàng đã thanh toán 200,000đ, sau khi chọn Thanh toán cho Đơn bán hàng vừa tạo, bạn vào danh sách Phiếu Thu sẽ thấy phiếu thu tương ứng như sau:

  • Phiếu thu tự động khi nhận hoàn tiền từ việc trả đơn nhập hàng

Trường hợp khi trả đơn nhập hàng từ nhà cung cấp, hệ thống cũng sẽ tự sinh các phiếu thu khi nhận hoàn tiền theo giá trị tiền trong hóa đơn với quy tắc: Tiền thu vào thì sẽ có phiếu thu.

Lưu ý:

Sau khi tạo phiếu thu bạn sẽ không xóa được phiếu thu khỏi UPOS (Kể cả các phiếu thu tự tạo và phiếu thu tự động).

Bạn có thể hủy các phiếu thu tự tạo để không ghi nhận khoản thu đó trong báo cáo thu.

Last updated