Tạo mới phiếu nhập hàng

Bạn có thể tạo phiếu nhập hàng mới bằng 2 cách:

CÁCH 1: Thêm trực tiếp trên hệ thống UPOS

Bước 1: Trên trang Quản lý phiếu nhập hàng nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu nhập hàng: thông tin chung, thông tin sản phẩm, thông tin thanh toán. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới phần điền thông tin để tạo phiếu nhập hàng mới.

CÁCH 2: Tải file excel phiếu nhập hàng lên hệ thống UPOS (Với cách này bạn có thể tạo nhanh một lúc nhiều phiếu nhập hàng)

Bước 1: Trên trang Quản lý phiếu nhập hàng, nhấn chọn nút Tạo phiếu nhập hàng bằng Excel.

Bước 2: Bảng thông tin xuất hiện, nhấn vào ô Tại đây để tải mẫu file Excel có sẵn trên hệ thống.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin sản phẩm nhập hàng vào file mẫu excel đã tải.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Bước 4: Sau khi hoàn tất, bấm lưu file và quay lại hệ thống nhấn Chọn file để chọn file và nhấn TẢI LÊN.

Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và tự động thêm thông tin phiếu nhập hàng theo đúng dữ liệu trong excel. Thông báo tạo phiếu nhập hàng thành công.

Lưu ý: Nếu bạn nhận thông báo file tải lên bị lỗi như hình bên dưới thì nhấn vào Xem chi tiết để xem cụ thể lỗi điểm nào. Chỉnh sửa lỗi đó và tải file lên lại.

Last updated