Kết nối facebook fanpage

Để kết nối tới fanpage bán hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên menu ở nhóm Kênh bán hàng chọn Facebook

Bước 2: - Một cửa sổ xác nhận hiện lên, kiểm tra xem tài khoản facebook đang đăng nhập có phải tài khoản bạn mong muốn kết nối facebook hay không (Tài khoản cần có quyền quản trị những fanpage bạn cần kết nối).

- Chọn “Tiếp tục dưới tên [Tên tài khoản facebook của bạn]”

Bước 3: Sau khi xác nhận kết nối, một cửa sổ sẽ hiện lên cho bạn lựa chọn fanpage muốn kết nối với UPOS để thao tác các nghiệp vụ bán hàng trên fanpage facebook.

Đến đây bạn đã hoàn tất kết nối fanpage facebook với UPOS để bắt đầu sử dụng các chức năng hỗ trợ bán hàng trên nên tẳng facebook của UPOS

Last updated