Kết nối Viettel Post

Bước 1: Đăng ký tài khoản Viettel Post ngay tại đường link

https://id.viettelpost.vn/Account/Register

Bước 2: Quay về trang Đơn vị vận chuyển (menu Quản lý Đối tác) trên hệ thống UPOS https://banhang.upos.vn/shipping/shipping-partners và nhấn chọn vào nút Kết nối ở vị trí đối tác Viettel Post.

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Viettel Post và nhấn chọn nút Kết nối.

Bước 4: Nhấn chọn nút Kết nối.

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của Viettel Post.

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người nhận cuối tháng trả phí rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận cuối tháng trả phí như hình dưới.

  • Lưu ý:

+ COD không được dưới 5,000 VND

Last updated