Tổng quan giao hàng

Trên thanh menu, bạn nhấn vào Vận chuyển, chọn Tổng quan giao hàng, hệ thống UPOS sẽ đưa bạn đến với trang tổng quan giao hàng. Tại đây bạn có thể lựa chọn để điều hướng xem tổng quan các chỉ số, hoạt động giao hàng và đối soát. Cụ thể:

  1. Tab tình hình giao hàng và đối soát giúp bạn theo dõi tình hình giao hàng, tỷ lệ đơn theo trạng thái đối soát và báo cáo chi tiết COD.

  1. Tab các chỉ số vận chuyển giúp bạn theo dõi tổng quan vận đơn và chi phí, tổng quan giao 1 phần và các báo cáo chi tiết.

Last updated