Kết nối SNAPPY Express

Bước 1: Nhấn nút Kết nối (menu Thông tin chung >> chọn Quản lý Đối tác >> chọn Đơn vị vận chuyển) ở vị trí đối tác SNAPPY Express.

Bước 2: Một hộp thoại yêu cầu đăng nhập tài khoản SNAPPY Express hiện lên, tại đây bạn nhập thông tin đăng nhập bao gồm Email/Điện thoại và nhập Mật khẩu.

Bước 3: Khi nhập đầy đủ thông tin, bạn chọn vào nút Kết nối. Và sẽ nhận được thông báo Kết nối với đối tác vận chuyển thành công.

Nếu chưa có tài khoản SNAPPY Express thì có thể chọn vào Đăng ký ngay bên dưới

Sau khi nhấn vào link Đăng ký ngay thì sẽ chuyển sang trang Đăng ký của hệ thống SNAPPY Express. Điền đầy đủ thông tin bên dưới để có tài khoản.

Last updated