Kết nối Ninja Van

Bước 1: Truy cập vào link https://dashboard.ninjavan.co/v2/login và đăng nhập tài khoản Ninja Van nếu đã có. Nếu chưa có tài khoản thì nhấn vào đường link Đăng ký tại đây.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào Cài đặt trên menu bên trái. Sau đó nhấn chọn Cài đặt IT

Bước 3: Ở trang cài đặt IT chọn mã ID khách hàng để copy token của tài khoản Ninja Van.

Bước 4: Quay lại trang Đơn vị vận chuyển (menu Quản lý Đối tác) của UPOS. Nhấn chọn nút Kết nối ở vị trí đơn vị vận chuyển Ninja Van và Paste (Dán) cái Mã ID Khách hàng vừa copy ở bước trên.

Bước 5: Nhấn chọn nút Kết nối.

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của Ninja Van.

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người gửi rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận và yêu cầu lấy hàng là Gửi tại bưu cục như hình dưới.

  • Lưu ý:

+ Người trả phí chỉ được phép chọn Người gửi

+ Nếu muốn đổi người trả phí là Người nhận thì đọc thông tin sau

Last updated