Tổng quan sàn Thương mại điện tử

Màn hình tổng quan kênh bán hàng trên sàn TMĐT giúp cho bạn có góc nhìn tổng quan nhất về tình hình hoạt động hiện tại của các gian hàng đã được kết nối với Kênh Sàn.

Những chỉ số bạn có thể theo dõi bao gồm:

  • Báo cáo nhanh hôm nay, doanh thu theo sàn

  • Thống kê danh sách gian hàng kết nối

Báo cáo nhanh hôm nay, doanh thu theo sàn

Báo cáo nhanh hôm nay: Giúp bạn theo dõi về số lượng đơn hàng theo từng trạng thái của các gian hàng đã kết nối với hệ thống UPOS.

Doanh thu theo sàn: Giúp bạn theo dõi nhanh các chỉ số, tỷ lệ về doanh thu, số lượng đơn hàng theo sàn được kết nối với hệ thống.

Dựa vào những số liệu này, bạn dễ dàng quản lý và xử lý những đơn hàng phù hợp.

Danh sách các gian hàng đã kết nối:

Tại màn hình tổng quan bạn có thể theo dõi danh sách các gian hàng đang kết nối với Kênh. Với những thông số quan trọng đối với mỗi gian hàng như:

  • Tên gian hàng: giúp bạn nhận biết các gian hàng khác nhau thuộc các Sàn tương ứng

  • Trạng thái: gồm Đang hoạt động (trạng thái này giúp bạn biết gian hàng vẫn hoạt động bình thường), Hết phiên đăng nhập (trạng thái này thông báo cho bạn biết gian hàng đã hết hạn truy cập ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ đơn hàng và sản phẩm, khi đó bạn có thể vào cấu hình và đăng nhập lại gian hàng để hoạt động bình thường)

  • Sản phẩm liên kết: thể hiện số sản phẩm trên Sàn đã được liên kết thành công với sản phẩm trên UPOS.

  • Sản phẩm trên sàn: thể hiện số sản phẩm trên Sàn được đồng bộ về UPOS.

  • Doanh thu hôm nay: thể hiện tổng giá trị của các đơn hàng tính trong ngày bạn xem.

Dựa vào những thống kê nhanh này, bạn có thể dễ dàng quản lý gian hàng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể kết nối gian hàng mới ngay tại màn hình tổng quan.

Last updated