Đơn trả hàng có phí VAT và Phí dịch vụ

Nếu những đơn POS có phí VAT và Phí dịch vụ thì khi dùng tính năng Đơn trả hàng thì sẽ có những bước sau

Đơn hàng

Chi tiết đơn hàng sau khi tạo thành công

Bước 1: Vào tính năng Đơn trả hàng, nhấn nút Tạo mới đơn trả hàng. Chọn đơn cần trả hàng và nhấn Nút Chọn

Bước 2: Đây là giao diện cho trang Tạo mới đơn trả hàng

Bước 3: Sau đó chọn số lượng hoàn trả và chọn checkbox "Hoàn trả phí dịch vụ" và "Hoàn trả phí VAT" nếu cần

Sau khi nhấn 2 checkbox thì sẽ thấy được Số tiền Phí dịch vụ và Phí VAT có thể trả của đơn hàng này

Nhập số tiền Hoàn trả Phí dịch vụ và Phí VAT rồi nhấn nút Lưu

Sau khi Lưu thì ra trang Quản lý đơn trả hàng và xem chi tiết đơn vừa tạo

Ở đây chủ shop có thể vào Lịch sử hoàn tiền để thanh toán tiếp nếu đơn này chưa thanh toán hết

Last updated