Quản lý sản phẩm

Tại đây bạn có thể quản lý chi tiết tất cả mọi sản phẩm trong cửa hàng của bạn. Để lọc tìm kiếm sản phẩm, bạn có thể tìm theo tên sản phẩm, mã sản phẩm (SKU), mã Barcode hoặc bạn có thể lọc tìm theo danh mục sản phẩm hoặc trạng thái của sản phẩm. Bạn cũng có thể xuất thành file excel danh sách tất cả sản phẩm theo bộ lọc tìm kiếm mà bạn muốn.

Để quản lý sản phẩm bạn nhấn chọn menu Sản phẩm để xem trang Quản lý sản phẩm.

Các tính năng nổi bật:

Last updated