Tạo đơn trả hàng

Bước 1: Trên menu Đơn hàng, chọn Đơn trả hàng. Hệ thống sẽ chuyển đến trang Quản lý đơn trả hàng. Tại đây, bạn nhấn nút Tạo mới đơn trả hàng.

Bước 2: Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng cần chọn theo: mã đơn hàng, tên/SĐT khách hàng, ngày gửi đơn. Sau đó, chọn đơn hàng cần khai báo trả hàng và nhấn nút Chọn.

Bước 3: Nhập thông tin tạo mới đơn trả hàng theo: sản phẩm hoàn trả, hoàn tiền cho khách hàng, lý do hoàn trả. Sau đó nhấn nút Lưu để thêm mới đơn trả hàng.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Last updated