Kết nối Shopee Xpress

Bước 1: Truy cập vào link https://spx.business.accounts.shopee.vn/ và đăng nhập tài khoản Shopee Xpress nếu đã có. Nếu chưa có tài khoản thì nhấn vào đường link Đăng ký.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào Quản lý tài khỏan trên menu bên trái. Sau đó nhấn chọn Quản lý tài khoản

Bước 3: Ở trang quản lý tài khoản chọn Hỗ trợ shop để copy Mã user và secret key của tài khoản Shopee Xpress.

Bước 4: Quay lại trang Đơn vị vận chuyển (menu Quản lý Đối tác) của UPOS. Nhấn chọn nút Kết nối ở vị trí đơn vị vận chuyển Shopee Xpress.

Bước 2: Một hộp thoại yêu cầu đăng nhập tài khoản Shopee Xpress hiện lên, tại đây bạn nhập Mã khách hàng (User ID) và mã khóa (Secret Key) để tiến hành đăng nhập tài khoản Shopee Xpress

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn chọn vào nút Kết nối. Nếu thông tin đăng nhập chính xác hệ thống sẽ thông báo kết nối thành công.

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của Shopee Xpress.

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người nhận rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận như hình dưới.

  • Lưu ý:

+ Bảo hiểm hàng hóa luôn ON và có thể nhập 0d để tạo đơn

Last updated