Cấu hình mẫu in POS (k80) có Phí VAT và Phí dịch vụ

Bước 2: Chọn mẫu in: Phiếu bán hàng và nhấn nút Chỉnh sửa

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị mẫu in Phiếu bán hàng của đơn POS với khổ in K80

Bước 4: Nhấn con trỏ chuột Phía sau từ {discount}, nhấn nút Enter để xuống dòng mới

Bước 5: Sau khi xuống dòng, thì chọn Canh trái và nhấp chữ tùy thích VAT của cửa hàng, như mình là nhập "Phí VAT"

Bước 6: Sau đó Enter thêm lần nữa và chọn Canh phải để con trỏ chạy qua bên phải.

Bước 7: Nhấn nút Chọn từ khóa và chọn từ khóa Phí VAT

Kết quả:

Bước 8: Tương tự các bước trên, thêm dòng Tổng phí dịch vụ

Bước 9: Nhấn nút Lưu để lưu toàn bộ tùy chỉnh vừa thêm cho mẫu in.

Và xem thành quả sau khi tạo đơn POS và in phiếu hàng K80

Lưu ý:

  • Phí VAT: Là tổng VAT được tính tùy theo cấu hình VAT đơn hàng hoặc VAT theo sản phẩm

  • Tổng phí dịch vụ = Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT và Phí dịch vụ chịu VAT

Last updated