Quản lý điểm gửi hàng

1. Thêm mới điểm gửi hàng

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Điểm gửi hàng.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin điểm gửi hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa thông tin điểm gửi hàng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở điểm gửi hàng mà bạn cần chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập nội dung cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Cập nhật ở dưới cùng bảng thông tin.