Quản lý điểm gửi hàng

1. Thêm mới điểm gửi hàng

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin điểm gửi hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa thông tin điểm gửi hàng

Bước 2: Nhập nội dung cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Cập nhật ở dưới cùng bảng thông tin.

Last updated