Quản lý livestream

Tại trang quản lý kết nối fanpage, chọn những fanpage muốn kết nối để lấy livestream.

Sau khi kết nối, bạn sẽ đến màn hình quản lý livestream. Tại đây bạn chọn livestream muốn kết nối để lấy bình luận.

Tương tự như phần Quản lý hội thoại, Quản lý livestream cũng chia thành 3 khu vực chính:

  • Quản lý bình luận livestream.

  • Phần đọc bình luận, tương tác với khách hàng.

  • Phần tạo đơn hàng.

1. Quản lý hội thoại

Ở đây, ngoài các công cụ hỗ trợ tương tự như trang quản lý hội thoại. evoshop hỗ trợ người dùng in bình luận với 2 lựa chọn:

  • Chọn vào icon máy in: In bình luận đang chọn.

  • Chọn vào nút tạo đơn: In bình luận đang chọn đồng thời tạo một đơn hàng nháp.

a. Để tự đồng in bình luận có SĐT, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Thiết lập khác -> Cài dặt livestream

Bước 2: Chọn cấu hình ẩn bình luận tự động

  • Tất cả bình luận: Ẩn tất cả bình luận khi livestream.

  • Bình luận có số điện thoại: Ẩn tất cả bình luận có chứa số điện thoại.

  • Bình luận có chứa từ khóa: Ẩn những bình có chứa từ khóa theo mong muốn.

b. Chọn kịch bản livestream

Bước 1. Chọn Áp dụng kịch bản lên đơn tự động

Bước 2: Chọn kịch bản muốn áp dụng -> Cập nhật

*** Đối với phần đọc bình luận khách hàng và phần lên đơn, thao tác tương tự như phần quản lý hội thoại

Last updated