Chỉnh sửa đơn hàng

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Cập nhật thông tin giao hàng ở dưới cùng bảng thông tin.

Last updated