Kết nối sàn TMĐT

Cách 1:

Tại mục Sàn TMĐT, nếu bạn chưa thực hiện liên kết với bất kỳ gian hàng sàn TMĐT nào, hệ thống hiện màn hình Onboard

Bước 1: Chọn “Bắt đầu ngay” -> Chọn Sàn TMĐT có gian hàng bạn muốn kết nối và chọn “Kết nối”.

Bước 2: Thực hiện đăng nhập tài khoản gian hàng trên sàn TMĐT để hoàn tất kết nối gian hàng với UPOS

Trang kết nối gian hàng sàn Tiktok Shop

Trang kết nối gian hàng sàn Shopee

Trang kết nối gian hàng sàn Lazada

Khi kết nối Thành công, chuyển hướng tới trang cấu hình Kênh bán hàng.

Cách 2:

Bước 2: Pop up thêm kênh bán hàng hiện ra, bạn chọn “Kết nối” cho Kênh bán hàng trên sàn Thương mại Điện tử

Khi kết nối Thành công, chuyển hướng tới trang cấu hình Kênh bán hàng.

Last updated