Điểm gửi hàng

1. Thêm mới điểm gửi hàng

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng ở phần Điểm gửi hàng.

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin điểm gửi hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa thông tin điểm gửi hàng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ở điểm gửi hàng mà bạn cần chỉnh sửa.

Bước 2: Nhập nội dung cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số điểm gửi hàng cần thao tác

Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng

Last updated