Xuất file đơn hàng

Tính năng mới được bổ sung là tính năng xuất file đơn hàng. Với tính năng này giúp cho nhà bán hàng dễ dàng xử lý, theo dõi thông tin đơn hàng, phục vụ cho quá trình đóng gói hàng.

Từ danh sách đơn hàng sàn TMĐT, chọn Xuất excel.

Nếu bạn chọn “Xuất mẫu mặc định”, UPOS sẽ tự động xuất file theo mẫu có sẵn được mặc định trên hệ thống.

Nếu bạn chọn “Xuất mẫu tùy chọn”, hiển thị tùy chọn Tùy chỉnh cột xuất excel. Tại đây bạn có thể lựa chọn trường thông tin thuộc đơn hàng theo ý muốn khi xuất file

Để bắt đầu xuất file, chọn Xuất excel.

Quá trình xuất file, và kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình thao tác.

Last updated