Đăng bán SP lên sàn TMĐT từ UPOS (Sử dụng dữ liệu mẫu)

Tính năng sử dụng dữ liệu mẫu sẽ giúp giảm thời gian đăng bán sản phẩm của bạn so với việc nhập thủ công tất cả thông tin. UPOS hỗ trợ lấy dữ liệu mẫu sản phẩm tại 4 nguồn:

  • Lấy dữ liệu từ UPOS

  • Sản phẩm bất kỳ trên gian hàng đang kết nối với UPOS

Để sử dụng tính năng sử dụng dữ liệu mẫu, tại màn hình đăng bán sản phẩm bạn thao tác như sau

Bước 1: Tại trang quản lý danh sách sản phẩm đăng bán từ UPOS, bạn chọn Đăng bán sản phẩm từ UPOS

  • Bước 2: Chọn gian hàng đăng bán sản phẩm

Danh sách các gian hàng kết nối với UPOS hiện ra, bạn chọn gian hàng mong muốn đăng bán sản phẩm và chọn “Tiếp tục”.

  • Bước 3: Chọn nguồn dữ liệu mẫu sử dụng

Tại trang đăng bán sản phẩm mới, bạn chọn Sử dụng dữ liệu mẫu > chọn nguồn dữ liệu mẫu muốn sử dụng.

Lấy dữ liệu từ sản phẩm UPOS

Khi chọn dữ liệu sản phẩm từ UPOS bạn cần hoàn thành các thông tin bao gồm

  • Chọn chính sách giá UPOS: chọn chính sách giá mà bạn muốn đăng bán sản phẩm lên gian hàng

  • Chọn chi nhánh kho UPOS

  • Chọn sản phẩm

Sản phẩm trên gian hàng

Dữ liệu sản phẩm trên các gian hàng có kết nối với UPOS. Bạn cần chọn gian hàng sau đó chọn sản phẩm muốn sử dụng dữ liệu.

Tiếp theo, bạn tiến hành xác nhận ngành hàng sản phẩm

Tại bước này bạn cần chọn ngành hàng và thuộc tính tương ứng cho sản phẩm. Sau đó chọn Xác nhận để tiếp tục quy trình đăng bán sản phẩm.

Lưu ý:

- Đối với các shop Lazada Mall, bạn sẽ cần cập nhật lại các chứng từ liên quan sau khi đăng bán sản phẩm.

- Sản phẩm sau khi đăng tải thành công sẽ qua trạng thái Chờ duyệt. Trong thời gian này bạn không thể cập nhật các chứng từ liên quan. Sau khoảng 24h, sản phẩm sẽ ở trạng thái từ chối, lúc này bạn có thể tiến hành cập nhật các chứng từ liên quan.

Last updated