Quản lý khách hàng

Chức năng quản lý khách hàng cho phép người bán hàng chọn nhanh khách hàng mỗi khi thêm đơn hàng mới, cũng như có những chính sách ưu đãi cho đối tượng khách hàng riêng biệt. Chức năng còn hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng - một bước ngoặc quan trọng trong các chiến dịch Digital marketing.

Chọn menu Quản lý đối tác >> chọn Khách hàng

Trên giao diện danh sách, hiển thị các thông tin của khách hàng: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Nhóm khách hàng, Điện thoại, Địa chỉ, Trạng thái.

- Bạn có thể tìm Lọc khách hàng nhờ vào thanh tìm kiếm với: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, Nhóm khách hàng, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Phường/ Xã.

- Xuất danh sách khách hàng ra thành file excel.

- Xem chi tiết Thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng khi nhấn vào Mã khách hàng hoặc Tên khách hàng.

Last updated