Phản hồi tự động theo tin nhắn

Tạo kịch bản phản hồi khi khách hàng nhắn tin trên fanpage bán hàng.

Chọn thêm mới kịch bản tin nhắn như hình:

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản bao gồm:

  • Fanpage áp dụng phản hồi tự động

  • Tên kịch bản

  • Chọn kích hoạt kịch bản ngay khi tạo xong hoặc ngừng kích hoạt để tạm chưa sử dụng kịch bản.

Bước 2: Điền tin nhắn có chứa từ khóa thỏa điều kiện

Tại đây bạn có thể điền những từ khóa mà khách hàng thường xuyên nhắn tin đến fanpage của mình.

  • Lưu ý: Chỉ được tạo tối đa 5 từ khóa và không được trùng với từ khóa ở kịch bản đã tạo trước đó

Bước 3: Kịch bản phản hồi tin nhắn tự động khi thỏa mãn điều kiện

  • Tại đây bạn có thể cấu hình tin nhắn phản hồi đối với tin nhắn thỏa điều kiện. Như hình trên nếu khách hàng nhắn tin vào fanpage "Cho em xin giá sản phẩm" thì hệ thống sẽ kiểm tra thấy từ "giá" trùng với từ khóa đã tạo phía bên trên rồi tự động phản hồi tin nhắn đó như câu phản hồi đã tạo bên dưới.

  • Bạn có thể thêm thẻ {{Name}} là Tên khách hàng để tạo ra các mẫu nội dung phản hồi tin nhắn khác nhau nhằm tránh bị đánh dấu spam tài khoản Facebook.

Sau khi hoàn tất nhấn Lưu để lưu tạo kịch bản phản hồi tự động.

Last updated