Quản lý nhóm khách hàng

1. Thêm mới nhóm khách hàng

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin nhóm khách hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa nhóm khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Cập nhật ở dưới cùng bảng thông tin.

Last updated