Thêm mới kho

Bước 1: Trên trang Quản lý kho, nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin tạo mới kho. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Last updated