Quản lý đơn hàng sàn TMĐT

Kênh Sàn TMĐT hỗ trợ cho bạn dễ dàng quản lý các đơn hàng, thực hiện việc đồng bộ đơn hàng từ Sàn về UPOS.

Sau khi thực hiện kết nối gian hàng với Kênh Sàn TMĐT, UPOS sẽ hỗ trợ lấy về danh sách đơn hàng từ thời điểm kết nối.

Bạn có thể xem được danh sách đơn hàng của nhiều gian hàng kết nối của cùng một sàn. Sàn đang hỗ trợ quản lý đơn hàng cho các sàn: Shopee, Lazada, Tiktok Shop khi gian hàng của bạn được kết nối với Sàn.

Ngoài ra, danh mục đơn hàng có các chức năng chính như sau:

 • Cập nhật và đồng bộ đơn hàng

 • Xác nhận và in đơn hàng

 • Xem chi tiết đơn hàng

 • Xuất file đơn hàng

Bạn ấn chọn vào gian hàng bất kỳ để xem Chi tiết đơn hàng đó

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng Liên kết sản phẩm thuộc đơn hàng giữa gian hàng và UPOS.

Các trường thông tin trên danh sách đơn hàng:

 • Mã đơn hàng: thông tin mã đơn hàng từ Sàn đồng bộ về Kênh. Chọn vào mã đơn hàng bạn có thể xem chi tiết đơn hàng.

 • Tên gian hàng: tên của gian hàng có đơn hàng

 • Thông tin khách hàng: gồm tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng của khách hàng

 • Tổng giá trị: tổng giá trị sản phẩm của đơn hàng (đã bao gồm voucher seller)

 • Ngày tạo đơn: thể hiện ngày tạo đơn hàng trên sàn

 • Trạng thái đơn hàng: trạng thái tương ứng trên sàn của đơn hàng, và trạng thái ghi nhận quá trình đồng bộ trạng thái đơn từ sàn về UPOS

 • Vận chuyển: tên đối tác vận chuyển phụ trách đơn hàng

 • Mã vận đơn: mã vận đơn sau khi đơn được giao cho đối tác.

 • Ghi chú

Các thao tác thực hiện trên một đơn hàng:

Tại đây có các thao tác sau:

 • In đơn hàng

 • In vận đơn

 • Đồng bộ đơn hàng

Thao tác hàng loạt

Hỗ trợ In đơn hàng, In vận đơn, Đồng bộ đơn hàng cùng lúc cho nhiều đơn hàng của các gian hàng thuộc cùng một sàn.

Last updated