Tùy chỉnh mẫu in vận đơn

Bước 3: Chọn mẫu in Phiếu giao hàng (Vận đơn) chọn khổ in: A4, A5, K80. Sau đó rồi nhấn vào nút Chỉnh sửa

Bước 4: Hệ thống sẽ mở ra phần chỉnh sửa vận đơn. Bên trái Mẫu In là phần có thể chỉnh sửa, bên phải Bản xem trước là phần hiển thị chỉnh sửa đó.

Bước 5: Chủ shop có thể chỉnh sửa tùy ý nội dung trên phiếu in vận đơn mà mình muốn hiển thị. Ví dụ thêm Mã phân hàng - Sortline lên mẫu in vân đơn - Khổ K80

Như hình trên đang chọn Mẫu Phiếu giao hàngKhổ in K80. Di chuyển tới chỗ muốn thêm (1) rồi nhấn chuột vào đó và nhấn vào nút Chọn từ khóa (2)

Bước 6: Hệ thống hiển thị 1 Danh sách từ khóa ở bên phải màn hình. Chủ shop chọn từ khóa muốn thêm vào rồi nhấn nút Chọn

Kết quả sau khi chọn: Đã có từ khoá {sortline} phía bên trái và tương ứng với mã hiển thị phía bên phải 123

Bước 7: Chỉnh sửa lại kích thước chữ, in đậm cho đồng bộ với các biến trước đó để khi in sẽ hiển thị đẹp hơn. Như hình bên dưới là thêm 1 dấu | và chỉnh kích thước 20, in đậm

Bước 8: Nhấn nút Lưu và thấy được thông báo Cập nhật mẫu in thành công là đã hoàn thành xong chỉnh sửa, và khi in vận đơn khổ k80 sẽ thấy được mã phân hàng này trên giấy in.

Kết quả in thực tế trên UPOS

Last updated