Thiết lập máy in

Cài đặt phần mầm Webapp Hardware Bridge giúp liên kết giữa phần mềm UPOS và máy in wifi. Sau khi cài đặt đúng hướng dẫn (2 hình hướng dẫn trên) thì khi vào livestream, trong cấu hình in bình luận thì phần này sẽ có màu xanh lá, còn chưa được thì sẽ có màu đỏ

Cách hoạt động: khi checkbox "Tự động in bình luận có chứa số điện thoại" được chọn thì khi trong livestream, bình luận có chứa số điện thoại thì phần mềm Webapp Hardware Bridge sẽ chạy và máy in sẽ TỰ ĐỘNG IN BÌNH LUẬN này.

Tính năng giúp các chủ shop, thu gom những giấy in bình luận có chứa số điện thoại và chủ shop có thể liên hệ khách hàng và ghi chú lại trên giấy in đó. Sau đó tổng hợp lại và lên đơn giao hàng.

Last updated