Comment on page

In mã vạch

Bước 1: Trên trang Quản lý sản phẩm, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin sản phẩm mà bạn cần in mã vạch. Chọn In mã vạch.
Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm, chọn khổ giấy in mã vạch và thiết lập mẫu tem in. Sau đó, nhấn nút Xuất file in mã vạch ở dưới cùng bảng thông tin.