In mã vạch

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm, chọn khổ giấy in mã vạch và thiết lập mẫu tem in. Sau đó, nhấn nút Xuất file in mã vạch ở dưới cùng bảng thông tin.

Last updated