Sàn TMĐT

Với kênh bán hàng sàn TMĐT UPOS sẽ giúp bạn:

  • Kết nối cùng lúc nhiều gian hàng Shopee, Lazada trên UPOS giúp quản lý đồng bộ xuyên suốt.

  • Đồng bộ sản phẩm giữa UPOS và Sàn giúp kiểm soát tồn kho, tiết kiệm thời gian cập nhật thông tin giá cả.

  • Đồng bộ đơn hàng từ các Sàn về UPOS giúp giảm tải nguồn lực quản lý cửa hàng.

  • Báo cáo đầy đủ từ tất cả các sàn TMĐT về số lượng hàng tồn, doanh thu, lợi nhuận theo thời gian, hơn thế nữa là quản lý số lượng hàng hoàn ngay cả khi Sàn TMĐT chưa cập nhật trạng thái.


Mục lục

pageKết nối sàn TMĐTpageTổng quan sàn Thương mại điện tửpageQuản lý đơn hàng sàn TMĐTpageXác nhận đơn hàngpageCập nhật và đồng bộ đơn hàngpageIn đơn hàngpageXuất file đơn hàngpageTrạng thái đơn hàng tương ứng giữa sàn TMDT và UPOSpageQuản lý danh sách sản phẩm đăng bán từ UPOSpageĐăng bán SP lên sàn TMĐT từ UPOS (Đăng bán SP thủ công)pageĐăng bán SP lên sàn TMĐT từ UPOS (Sử dụng dữ liệu mẫu)

Last updated