Thêm khách hàng mới

Bạn có thể thêm thông tin khách hàng mới bằng 2 cách:

CÁCH 1: Thêm trực tiếp trên hệ thống UPOS

Bước 1: Trên trang Quản lý khách hàng nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng: Mã khách hàng và Số điện thoại là duy nhất. Sau đó, chọn Nhóm khách hàng để quản lý thông tin khách hàng theo nhóm hiệu quả.

Bước 3: Nhấn nút Lưu ở dưới phần điền thông tin để thêm thông tin khách hàng mới.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

CÁCH 2: Tải file excel danh sách khách hàng lên hệ thống UPOS (Với cách này bạn có thể tạo nhanh một lúc nhiều thông tin khách hàng)

Bước 1: Trên trang Quản lý khách hàng, nhấn chọn nút Import danh sách khách hàng.

Bước 2: Bảng thông tin xuất hiện, nhấn vào ô Tại đây để tải mẫu file Excel có sẵn trên hệ thống.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin khách hàng vào file mẫu excel đã tải.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

Bước 4: Sau khi hoàn tất, bấm lưu file và quay lại hệ thống nhấn Chọn file để chọn file và nhấn TẢI LÊN.

Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và tự động thêm thông tin các khách hàng theo đúng dữ liệu trong excel. Thông báo tạo khách hàng thành công.

Lưu ý: Nếu bạn nhận thông báo file tải lên bị lỗi như hình bên dưới thì nhấn vào Xem chi tiết để xem cụ thể lỗi điểm nào. Chỉnh sửa lỗi đó và tải file lên lại.

Last updated