Tổng quan

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ đến với trang tổng quan. Tại đây bạn có các lựa chọn để điều hướng nhanh đến các chức năng của hệ thống hoặc xem nhanh tổng quan các hoạt động bán hàng. Cụ thể:

  1. Thanh menu điều hướng giúp bạn thao tác các nghiệp vụ bán hàng được thuận tiện

  1. Xem thông tin gói dịch vụ đang sử dụng và lối tắt thực hiện nhanh một số nghiệp vụ.

  1. Cài đặt hệ thống và kiểm tra các thông báo mới nhất từ UPOS

  1. Thông tin cửa hàng và thông tin tài khoản

  1. Các công cụ tiện ích giúp bạn tra cứu vận đơn hoặc lên đơn hàng loạt

  1. Liện hệ với UPOS hoặc xem hướng dẫn sử dụng hệ thống

  1. Tổng quan các hoạt động bán hàng của shop trong 7 ngày hoặc 15 ngày

  1. Các thông tin hoặc chương trình khuyến mãi từ UPOS

  1. Danh sách đơn bất thường và kiện vấn đề trong ngày

Last updated