Kết nối VietNamPost

Bước 1: Nếu bạn đã có tài khoản VietNamPost thì nhập thông tin tài khoản sau đó chọn Đăng nhập hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Post ID, Facebook hoặc Zalo.
Bước 2: Quay lại hệ thống phần mềm UPOS, nhấn nút Kết nối (menu Thông tin chung >> chọn Quản lý Đối tác >> chọn Đơn vị vận chuyển) ở vị trí đối tác VietNamPost.
Bước 3: Khi nhận được câu thông báo Kết nối thành công tức bạn đã hoàn tất liên kết tài khoản bán hàng với đơn vị vận chuyển VietNamPost.