Kịch bản giỏ hàng

A - Tạo kịch bản giỏ hàng

Bước 1: Vào trang Facebook: Cấu hình & cài đặt, chọn Kịch bản Livestream

Bước 2: Chọn nút Thêm mới kịch bản ở góc phải của trang

Bước 3: Hệ thống vào trang Tạo mới kịch bản, chọn Loại chốt đơn: Giỏ hàng

Bước 4: Nhập Tên kịch bản và chọn Trang áp dụng chạy kịch bản

Bước 5: Chỉnh Cú pháp tạo đơn: Cú pháp có 2 kiểu

1- Chỉ cần Từ khóa

2- Hoặc Từ khóa và có cả Số điện thoại

Bước 6: Khai báo từ khóa đặt hàng, Chọn Kho và Chính sách giá chạy sản phẩm. Tiếp theo nhấn nút Thêm từ khóa đặt hàng

6A- hệ thống sẽ có 1 popup Thêm mẫu từ khóa đặt hàng, nhập từ khóa và Enter để chốt từ khóa đó. Sau đó chọn sản phẩm của từ khóa

6A- Nhấn nút Lưu để thêm combo từ khóa này.

Lưu ý: 1 kịch bản được tạo 10 combo, 1 combo sẽ được 5 từ khóa

Bước 7: Chỉnh sửa các tin nhẵn mẫu (Nếu cần chỉnh sửa).

Và các thẻ hỗ trợ nội dung tin nhắn phong phú như:

 • Họ và tên: Hiển thị đúng tên FB của khách hàng

 • Tên trang: Hiển thị tên Fanpage

 • Chi tiết sản phẩm: Hiển thị thông tin sản phẩm => tên sản phẩm và giá tiền phía sau

 • Mã đơn hàng: Mã đơn hàng trên hệ thống UPOS sau khi khách hàng đặt hàng thành công

 • Số điện thoại: Số điện thoại của khách nhập trong trang giỏ hàng

 • Địa chỉ: Địa chỉ của khách nhập trong trang giỏ hàng

Bước 8: Gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng, sau khi khách đặt hàng thành công, thì chủ shop sẽ chuyển đơn này qua giao. Nếu chọn

 • Có: thì sẽ gửi 1 tin nhắn xác nhận đơn thành công tới khách hàng

 • Không: Sẽ KHÔNG gửi tin nhắn xác nhận đơn thành công tới khách hàng

Và mẫu tin xác nhận như sau

Bước 9: Nhập các thông tin giao hàng cho đơn hàng.

Bước 10: Nhấn nút Lưu (và nút Xác nhận nếu có hiển thị popup) để hoàn thành tạo kịch bản giỏ hàng mới.

B- Chạy kịch bản giỏ hàng

Bước 1: Chạy livestream trên app Facebook như thường lệ

Bước 2: Trên web banhang.upos.vn thì vào danh sách quản lý livestream, và vào livestream muốn chạy kịch bản giỏ hàng

Bước 3: Sau khi vào chi tiết livestream thì sẽ có 1 phần cấu hình bên phải hiển thị ra. Chọn Cấu hình kịch bản, chọn kịch bản giỏ hàng vừa tạo và nhấn nút Cập nhật

Sau khi cập nhật thành công thì phần này sẽ chuyển sang màu xanh là và "Đang áp dụng kịch bản...." là được

Bước 4: Khi khách hàng bình luận trên livestream có bình luận chứa từ khóa đã cài đặt trong kịch bản thì sẽ nhận được 1 tin nhắn giỏ hàng

Bước 5: Từ chủ shop, trên hệ thống UPOS đã tự động tạo 1 nháp tương ứng với số lượng sản phẩm trong kịch bản.

Từ khách hàng, nhấn nút Thêm vào giỏ hàng đễ thêm những sản phẩm này vào giỏ hàng. Tiếp theo sẽ có thêm 1 tin nhắn và khách có thể xem thông tin giỏ hàng bằng nút Xem giỏ hàng

Bước 6: Sau khi nhấn vào nút Xem giỏ hàng thì sẽ mở 1 link giỏ hàng

Lưu ý:

 • Với những khách hàng cũ đã có lưu thông tin trước thì sẽ tự động điền thông tin đó trên giỏ hàng như hình trên

 • Với những khách hàng mới thì khách sẽ phải tự điền các thông tin này

 • Không thể xóa hết sản phẩm trên giỏ hàng, luôn luôn còn 1 sản phẩm là không cho xóa nữa

 • Khi thay đổi số lượng sản phẩm trên giỏ hàng là số lượng trên đơn hàng cũng tự động cập nhật theo

Bước 7: Sau khi khách hàng nhập đủ thông tin thì nhấn nút Đặt hàng

Từ link giỏ hàng: sẽ có giao diện Đặt hàng thành công

Từ tin nhắn messenger trên Facebook sẽ có thêm 1 tin Chi tiết đơn hàng

Nhấn vào nút Chi tiết đơn hàng để giúp khách hàng xem lại chi tiết các thông tin mà mình đã Đặt hàng

Và đơn này có trạng thái là Chờ xử lý, tương ứng với trạng thái đơn nháp trên hệ thống banhang UPOS.

Và các bước sau là chủ shop sẽ gọi điện xác nhận lại các thông tin của đơn hàng và chuyển đơn nháp này qua Gửi đơn giao hàng.

Sau khi đơn này được gửi giao hàng thì link chi tiết đơn hàng sẽ đổi trạng thái Chờ xử lý sang Đang xử lý và có hiển thị thêm Mã vận đơn, link Xem hành trình vận đơn và ngày gửi đơn

Và sau đây là bảng trạng thái tương ứng giữa banhang UPOS và trên chi tiết đơn hàng của giỏ hàng để khách hàng biết được đơn hàng của mình đang ở trạng thái ra sao.

Last updated