Kết nối SuperShip

Bước 1: Nhấn nút Kết nối (menu Thông tin chung >> chọn Quản lý Đối tác >> chọn Đơn vị vận chuyển) ở vị trí đối tác SuperShip.

Bước 2: Một hộp thoại yêu cầu đăng nhập tài khoản SuperShip hiện lên, tại đây bạn nhập thông tin đăng nhập bao gồm Email/Điện thoại và nhập Mật khẩu.

Bước 3: Khi nhập đầy đủ thông tin, bạn chọn vào nút Kết nối. Và sẽ nhận được thông báo Kết nối với đối tác vận chuyển thành công.

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của SuperShip .

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người nhận rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận và yêu cầu khi giao là cho khách xem hàng như hình dưới.

Nếu chưa có tài khoản SuperShip thì có thể chọn vào Đăng ký ngay bên dưới

Sau khi nhấn vào link Đăng ký ngay thì sẽ chuyển sang trang Đăng ký của hệ thống SuperShip. Điền đầy đủ thông tin bên dưới để có tài khoản.

Last updated