Quản lý người dùng

1. Thêm mới người dùng

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Quản lý người dùng.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới người dùng ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin người dùng, chọn vai trò người dùng và nhập lại mật khẩu. Sau đó, nhấn nút Lưu.
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa thông tin người dùng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin người dùng mà bạn cần chỉnh sửa. Chọn Chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.