Bán tại quầy

Ngoài tính năng tạo đơn mới cho các đơn hàng online, UPOS còn cung cấp tính năng Bán tại quầy để bạn có thể thực hiện tạo đơn hàng và thanh toán trực tiếp tại quầy/shop của mình.

Để sử dụng tính năng này, Tại menu Kênh bán hàng > Bạn chọn Bán tại quầy > Hệ thống hiển thị giao diện lên đơn bán hàng tại quầy/shop.

Trang bán tại quầy sẽ hiển thị các thông tin của từng đơn hàng, Tên/Mã SP, Số lượng, Đơn giá (VNĐ), Giảm giá, Tổng tiền, Thông tin khách hàng, Số tiền cần thanh toán/giảm giá, Phương thức thanh toán, Tiền khách đưa/thừa trả lại khách và ghi chú đơn hàng.

1. Tạo đơn hàng

2. Thêm sản phẩm vào đơn hàng

Bạn có thể tìm và thêm sản phẩm vào đơn hàng bằng 2 cách.

CÁCH 1: Tìm kiếm và thêm sản phẩm bằng ô tìm kiếm

Bạn nhấn chọn Kho > Tìm kiếm hoặc chọn kho chứa sản phẩm > Nhập tên/SKU/mã sản phẩm vào ổ tìm kiếm hoặc nhấn F2 để hiển thị danh sách sản phẩm cần tìm kiếm > Chọn sản phẩm cần thêm.

Sau khi thêm sản phẩm > Bạn có thể điều chỉnh các thông tin về số lượng sản phẩm, đơn giá, giảm giá (theo % hoặc theo đơn vị tiền nếu có).

Lưu ý: Sau khi thêm sản phẩm => bạn chọn đổi kho sẽ reset lại thông tin các sản phẩm vừa được chọn.

CÁCH 1: Tìm kiếm và thêm sản phẩm bằng Thêm nhanh sản phẩm

Bạn có thể nhấn vào Nhóm sản phẩm để tiếp tục lọc tìm sản phẩm chi tiết hơn.

Ở mục Chọn nhanh sản phẩm, hệ thống UPOS còn cho phép tùy chỉnh chế độ xem list sản phẩm chọn nhanh để phù hợp với người dùng.

3. Chọn khách hàng

Bạn có thể điều chỉnh hình thức giảm giá (theo % hoặc theo đơn vị tiền) > Nhập % hoặc số tiền giảm giá (nếu có)

4. Chọn phương thức thanh toán

Tại đây, bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều phương thức: Tiền mặt, COD, Chuyển khoản hoặc nhấn chọn Tất cả phương thức thanh toán để lựa chọn thêm các hình thức thanh toán khác.

Hệ thống hiển thị thông báo Đơn hàng đã được thanh toán thành công > Bạn có thể chọn In hóa đơn theo khổ A4 hoặc K80.

Last updated