Bán tại quầy

Ngoài tính năng tạo đơn mới cho các đơn hàng online, UPOS còn cung cấp tính năng Bán tại quầy để bạn có thể thực hiện tạo đơn hàng và thanh toán trực tiếp tại quầy/shop của mình.
Để sử dụng tính năng này, Tại menu Kênh bán hàng > Bạn chọn Bán tại quầy > Hệ thống hiển thị giao diện lên đơn bán hàng tại quầy/shop.
Trang bán tại quầy sẽ hiển thị các thông tin của từng đơn hàng, Tên/Mã SP, Số lượng, Đơn giá (VNĐ), Giảm giá, Tổng tiền, Thông tin khách hàng, Số tiền cần thanh toán/giảm giá, Phương thức thanh toán, Tiền khách đưa/thừa trả lại khách và ghi chú đơn hàng.

1. Tạo đơn hàng

Ở trang Bán tại quầy, bạn có thể tạo nhiều tab đơn hàng bằng cách nhấn vào biểu tượng
. Lưu ý, chỉ có thể tạo tối đa 5 tab đơn hàng trong 1 lần.

2. Thêm sản phẩm vào đơn hàng

Bạn có thể tìm và thêm sản phẩm vào đơn hàng bằng 2 cách.

CÁCH 1: Tìm kiếm và thêm sản phẩm bằng ô tìm kiếm

Bạn nhấn chọn Kho > Tìm kiếm hoặc chọn kho chứa sản phẩm > Nhập tên/SKU/mã sản phẩm vào ổ tìm kiếm hoặc nhấn F2 để hiển thị danh sách sản phẩm cần tìm kiếm > Chọn sản phẩm cần thêm.
Sau khi thêm sản phẩm > Bạn có thể điều chỉnh các thông tin về số lượng sản phẩm, đơn giá, giảm giá (theo % hoặc theo đơn vị tiền nếu có).
Lưu ý: Sau khi thêm sản phẩm => bạn chọn đổi kho sẽ reset lại thông tin các sản phẩm vừa được chọn.

CÁCH 1: Tìm kiếm và thêm sản phẩm bằng Thêm nhanh sản phẩm

Bạn nhấn vào biểu tượng
> Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm gợi ý để chọn nhanh.
Bạn có thể nhấn vào Nhóm sản phẩm để tiếp tục lọc tìm sản phẩm chi tiết hơn.
Ở mục Chọn nhanh sản phẩm, hệ thống UPOS còn cho phép tùy chỉnh chế độ xem list sản phẩm chọn nhanh để phù hợp với người dùng.
Bạn nhấn vào biểu tượng
để thay đổi chế độ xem dạng Xem danh sách hoặc Xem dạng lưới.
Ngoài ra, bạn có thể xem được list các phím tắt để thao tác nhanh bằng cách nhấn chọn biểu tượng
> Hệ thống sẽ hiển thị bảng danh sách phím tắt nhanh để bạn tham khảo.

3. Chọn khách hàng

Đối với khách hàng chưa có thông tin từ trước trong danh sách khách hàng > Chọn
Đối với khách hàng có sẵn trong danh sách khách hàng > Chọn
> Nhập số điện thoại/Tên khách hàng > Chọn khách hàng.
Tiếp theo, bạn chọn loại giá bán bằng cách nhấn chọn
> Chọn Giá bán lẻ/Giá bán sỉ
Bạn có thể điều chỉnh hình thức giảm giá (theo % hoặc theo đơn vị tiền) > Nhập % hoặc số tiền giảm giá (nếu có)

4. Chọn phương thức thanh toán

Tại đây, bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều phương thức: Tiền mặt, COD, Chuyển khoản hoặc nhấn chọn Tất cả phương thức thanh toán để lựa chọn thêm các hình thức thanh toán khác.
Sau khi chọn phương thức thanh toán > Bạn có thể điều chỉnh số tiền khách trả qua các hình thức đã chọn > Hệ thống sẽ tự động tính toán tiền Khách phải trảTiền khách đưa để bạn theo dõi đối chiếu > Nhấn nút
Hệ thống sẽ hiển thị trên giao diện Bán tại quầy các phương thức thanh toán mà bạn đã chọn và số tiền khách trả qua các hình thức đó > Nhập Ghi chú đơn hàng (nếu có) > Nhấn chọn
Hệ thống hiển thị thông báo Đơn hàng đã được thanh toán thành công > Bạn có thể chọn In hóa đơn theo khổ A4 hoặc K80.