Kết nối Giao hàng tiết kiệm

Bước 1: Nhấn nút Kết nối (menu Thông tin chung >> chọn Quản lý Đối tác >> chọn Đơn vị vận chuyển) ở vị trí đối tác Giao hàng tiết kiệm.

Bước 2: Nếu bạn đã có tài khoản GHTK thì nhập thông tin tài khoản đã có vào mục Đã có tài khoản.

Nếu bạn chưa có tài khoản thì chọn vào mục Đăng ký ngay. Nhập các thông tin để thực hiện đăng ký và kết nối tài khoản quản lý bán hàng với đơn vị vận chuyển GHTK.

Bước 3: Nhấn chọn nút Kết nối để hoàn thành các bước kết nối. Khi nhận được câu thông báo Kết nối thành công có nghĩa bạn đã hoàn tất liên kết tài khoản bán hàng với đơn vị vận chuyển Giao hàng tiết kiệm.

Sau khi kết nối thành công thì chủ shop có thể cấu hình mặc định cho GHTK bằng cách nhấn vào nút kế bên nút Ngắt kết nối. Hệ thống sẽ hiển thị những cấu hình cơ bản của GHTK .

Những cấu hình này sẽ hiển thị mặc định trên các giao diện tạo đơn hàng của GHTK.

Ví dụ: Đang chọn mặc định người trả phí là Người nhận rồi vào trang Tạo đơn hàng sẽ thấy chọn Người nhận như hình dưới.

  • Lưu ý:

+ Bảo hiểm hàng hóa mặc định là Có và bắt buộc nhập giá trị hàng hóa này

Last updated