Thiết lập mẫu in

Bước 3: Chọn mẫu in và khổ in mà bạn muốn cài đặt như hình bên dưới. Sau đó nhấn nút Chỉnh sửa.

Bước 4: Bạn có thể tự chỉnh sửa các mục theo nhu cầu hoặc lựa chọn từ khóa trong danh sách đã được cài đặt sẵn trong hệ thống UPOS bằng cách nhấn chọn vào nút Chọn từ khóa.

Bước 5: Sau khi chỉnh sửa xong mẫu in, nhấn nút Lưu.

Last updated