Quản lý danh sách sản phẩm đăng bán từ UPOS

Bạn có thể kiểm tra lại trạng thái đăng sản phẩm tại màn hình danh sách đăng bán từ UPOS.

Tại đây, bạn có thể kiểm tra lại các trạng thái đăng sản phẩm lên các sàn tại kết quả ở cột Trạng thái. Bên cạnh đó bạn có thể xem nhanh số lượng các sản phẩm ở mỗi trạng thái bằng cách chọn các tab trạng thái tương ứng trên thanh menu.

Ý nghĩa các trạng thái:

  • Thành công: Đăng lên thành công tất cả các gian hàng mà bạn đã chọn

  • Thành công một phần: Có gian hàng đăng lên không thành công

  • Lưu nháp: Sản phẩm đã được cập nhật thông tin và chờ bạn thực hiện đăng lên sàn

  • Thất bại: Đăng lên tất cả gian hàng thất bại

Với các trường hợp đăng Thất bại/Thành công một phần, bạn bấm vào dòng sản phẩm đó để xem chi tiết gian hàng nào chưa được đăng thành công.

Sau khi sản phẩm đăng lên sàn thành công, việc hiển thị sản phẩm trên sàn sẽ được kiểm duyệt theo quy định của mỗi sàn. Bạn cần kiểm tra lại kết quả này trên gian hàng của sàn.

Last updated